Snabbtest av antibiotika för mjölkproducenter

EcoTest easy MRLEcoTest easy MRL är ett nytt, användarvänligt snabbtest för att upptäcka antibiotikarester i mjölken.

Med hjälp av detta kan bönder/producenter, på ett mycket kostnadseffektivt sätt avgöra om mjölk från djur som behandlats med antibiotika, kan levereras till mejeriet.

Detta skapar en större säkerhet för både bönderna/mjölkproducenterna och konsumenterna.

EcoTest easy MRL snabbtest av antibiotika fungerar med såväl komjölk, som med får- eller getmjölk och även med blandad mjölk från en mjölktank.

Läs mer om EcoTest easy MRL.